Privacyverklaring / AVG

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toets;
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
  • voor uw zorgnota

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden door mij verwerkt om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld als er een wijziging in de afspraak plaatsvindt of om een vraag van u te beantwoorden.

Functionele cookies worden opgeslagen bij bezoek van mijn website.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling; ‘consult massagetherapie’
  • de kosten van het consult

Disclaimer
De vertoonde informatie op deze website is door Josje Rink Massagetherapie en Coaching met grote zorg samengesteld. Josje Rink Massagetherapie en Coaching wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinked.

Volg mij ook op Facebook of LinkedIn!

en blijf op de hoogte van het laatste nieuws...